ஈழப்போரின் இறுதியாண்டுகளில் நிகழ்ந்தேறிய போர்க்குற்றங்கள், மானிடத்திற்கெதிரான குற்றச்செயல்கள் உள்ளடங்கலான பாரதூரமான மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பான விசாரணைகளை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் செயலகம் ஆரம்பித்துள்ளது.

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கும், சிறீலங்கா அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் போர்நிறுத்த உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்ட 21.02.2002 முதல் சிறீலங்கா அரசாங்கத்தின் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ஆணையம் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்த 15.11.2011 வரையான காலப்பகுதியில் நடைபெற்ற பாரதூரமான மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பான விசாரணைகளையே ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் செயலகம் தொடங்கியுள்ளது.

இதற்கான முறைப்பாடுகளை சமர்ப்பிப்பவர்கள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமன்றி தமிழ் மொழியிலும் அனுப்பி வைக்கலாம் என்றும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் செயலகம் தெரிவித்துள்ளது.

முறைப்பாடுகளை அனுப்பி வைக்க வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி:oisl_submissions@ohchr.org

முறைப்பாடுகள் அனைத்தும் ஆகக்கூடியது 10 பக்கங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் காணொளிகள், நிழற்படங்கள், ஒலிப்பதிவுகள் போன்ற வடிவில் ஆதாரங்களை அனுப்பி வைக்க விரும்புபவர்கள் இவற்றை மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பாது முதலில் மின்னஞ்சல் மூலம் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் செயலகத்துடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும், அதன் பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட ஆதாரங்களை உரியவர்கள் அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் செயலகம் அறிவித்துள்ளது.

அத்துடன் சகல முறைப்பாடுகளும் 30.10.2014 நள்ளிரவிற்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் செயலகம் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

தமிழீழ தேசத்திற்கு எதிராக சிங்களம் முன்னெடுத்து வரும் இனவழிப்பு யுத்தத்தில் தமது உறவினர்களை இழந்தவர்கள் மட்டுமன்றி, உடல் அவயங்களை இழந்தவர்கள், கைதுகளுக்கு ஆளானவர்கள், வதைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள், பொருளாதாரத் தடையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், வதைமுகாம்களில் துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள், வான்வழித் தாக்குல்கள், எறிகணை வீச்சுக்களில் உடமைகளை இழந்தவர்கள், இருப்பிடங்களை நிரந்தரமாக இழந்தவர்கள், சம்பவங்களை நேரில் கண்ணுற்ற சாட்சிகள், ஊடகவியலாளர்கள் – மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களாகக் கடமையாற்றியவர்கள் என சகல தரப்பினரும் முறைப்பாடுகளை சமர்ப்பிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆதாரம்:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx

OHCHR Investigation on Sri Lanka

Mandated by Human Rights Council Resolution A/HRC/25/1

Call for submissions

1 August 2014

 

Background

The United Nations Human Rights Council (HRC) is the highest inter-governmental body within the United Nations system responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the world.

In March 2014, the HRC adopted resolution A/HRC/25/1, requesting the United Nations High Commissioner for Human rights to “undertake a comprehensive investigation into alleged serious violations and abuses of human rights and related crimes by both parties in Sri Lanka during the period covered by the Lessons Learnt and Reconciliation Commission, and to establish the facts and circumstances of such alleged violations and of the crimes perpetrated with a view to avoiding impunity and ensuring accountability”.  The mandate of the OHCHR Investigation on Sri Lanka includes violations and abuses of international human rights law and breaches of international humanitarian law as well as related crimes.

In accordance with this resolution, the United Nations High Commissioner for Human Rights has established the OHCHR Investigation on Sri Lanka (OISL). The OISL will be supported and advised throughout by three independent, distinguished experts, appointed by the High Commissioner in accordance with Resolution A/HRC/25/1: Mr. Martti Ahtisaari, Ms. Silvia Cartwright and Ms. Asma Jahangir.

The United Nations High Commissioner for Human Rights will present a comprehensive written report on the outcome of the investigation to the HRC in March 2015, as per resolution A/HRC/25/1.

Submissions to the OISL

Individuals, organisations and governments are invited to submit information and/or documentation on alleged serious violations and abuses of human rights and related crimes allegedly perpetrated from 21 February 2002 until 15 November 2011 in Sri Lanka by either of the parties to the armed conflict.

Submissions must be made by midnight, Geneva time, on 30 October 2014This is to allow the investigation team time to analyse all the information gathered before drafting its report. Drafting needs to be completed at least two months before the report is presented to the HRC in March.

Procedure for submissions

Submissions should be sent in written form and must include the contact details of the author(s). Submitting entities/individuals should specify if the submissions – or parts of them – should be treated confidentially. Upon receipt of the submission, OHCHR will take all necessary measures to protect the confidentiality of the personal details of the authors or any other persons named in the submissions.

Submissions may be in English, Sinhala and Tamil. They must not exceed 10 pages. Should the OISL require additional information, it will contact the author(s) of the submission.

Any video, audio or photographic material related to the submissions should not be submitted via email.  Contact the OISL to make arrangements to send it by alternative means.

 

Email and postal addresses for submissions

By email to:     OISL_submissions@ohchr.org

By post to:      OISL

UNOG-OHCHR

8-14 Rue de la Paix

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

 

For the HRC Resolution, OISL Terms of Reference and other information on the OISL:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx

OHCHR Investigation on Sri Lanka

Terms of Reference

Mandate and reporting obligations

In its resolution A/HRC/25/1 adopted in March 2014 on “Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka”, the United Nations Human Rights Council requested the UN High Commissioner for Human Rights to “undertake a comprehensive investigation into alleged serious violations and abuses of human rights and related crimes by both parties in Sri Lanka during the period covered by the Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC), and to establish the facts and circumstances of such alleged violations and of the crimes perpetrated with a view to avoiding impunity and ensuring accountability, with assistance from relevant experts and special procedures mandate holders”.

The Council requested the High Commissioner to present an oral update at its twenty-seventh session and a comprehensive report on the investigations at its twenty-eighth session.

In accordance with this mandate, the UN High Commissioner for Human Rights established the OHCHR Investigation on Sri Lanka (OISL), based in Geneva.

Timeframe

The period under investigation is that covered by the LLRC, that is, from 21 February 2002 until 15 November 2011, when it presented its report to the President of Sri Lanka. The OISL will also take into consideration any contextual and other relevant information that may fall outside this timeframe which may provide a better understanding of events or which may be pertinent regarding continuing human rights violations.

Legal framework

The mandate of the OISL requires it to undertake investigations into alleged serious violations and abuses of human rights and related crimes by both parties to the conflict. The legal framework that underlies the investigation will comprise of all obligations assumed by Sri Lanka under international human rights treaties and those applicable under customary international law. Although a non-state actor cannot formally become party to human rights treaties, it is now increasingly accepted that non-state groups exercising de factocontrol over a part of the State’s territory must respect certain human rights obligations of persons in that territory.

During the period covered by the investigations, there existed an internal armed conflict, making necessary the application of international humanitarian law, in particular  provisions of the Geneva Convention relevant to non-international armed conflicts, to measure the conduct in the conflict of both the Government and non-state armed groups. Thus, the legal framework is the same as applied by the Lessons Learnt and Reconciliation Commission. Its mandate also requires the OISL to apply international criminal law to the incidents and events under investigation in determining whether crimes have been perpetrated.

Experts

In June 2013, the High Commissioner appointed three distinguished experts, Mr. Martti Ahtisaari, former President of Finland, Ms. Silvia Cartwright, former High Court judge of New Zealand, and Ms. Asma Jahangir, former President of the Human Rights Commission of Pakistan, to play a supportive and advisory role, as well as independent verification throughout the investigation.

As required by the Council resolution, the OISL will also obtain the assistance of specific special procedures mandate holders including on extrajudicial executions, disappearances, internally displaced persons, arbitrary detentions, violence against women and torture.

Methods of work

In order to establish the facts and circumstances of alleged violations, abuses and crimes by both parties, the OISL will conduct a desk review of existing documents and information, including government and civil society reports, collect and document victims’ testimonies and the accounts of survivors, witnesses and alleged perpetrators, as well as seeking information from other relevant sources such as satellite images, authenticated video and photographic material and official documents.   In analysing the information collected, it will seek to corroborate facts and accounts to meet the agreed standard of proof (see below).

It will continue to seek to engage with the Government of Sri Lanka, as envisioned in the Council resolution. The High Commissioner will continue to request for the OISL to have access to the country to meet with Government officials and others, as well as to have access to all relevant documentation.

The OISL will seek to develop regular dialogue and cooperation with other United Nations entities, including its specialized agencies, interested institutions and academics and non-governmental and community organizations.

Any state, individual or organisation may submit information in writing to the OISL. Submissions to the OISL may be sent tooisl_submissions@ohchr.org

In carrying out its work, the OISL will be guided at all times by the principles of independence, impartiality, objectivity, transparency, integrity and “do no harm”.

Witness protection

The OISL will take appropriate steps to address witness and victim protection concerns and shall adopt procedures and methods of work aimed at protecting such persons during all stages of its work.

The Government of Sri Lanka also has an obligation to protect victims and witnesses and others in Sri Lanka who make contact with the OISL, and it will be requested to make an undertaking that no such person shall, as a result of such contact, suffer harassment, threats, acts of intimidation, ill-treatment or reprisals.

Confidentiality of information

The OISL will take all necessary measures and precautions to protect the confidentiality of information, including by not disclosing the names of individuals in its public reports as appropriate. At the end of its work, the OISL will archive all its confidential material in accordance with standard UN procedures for strictly confidential material.