Endelig! Da har rettferdigheten endelig seiret, og det er så godt! EU domstolen har fastslått det vi alltid har visst. LTTE er ingenting annet enn en legitim frigjøringsbevegelse!

I 2011 ble det startet en prosess i Luxembourg for å få LTTE fjernet fra EUs terrorliste. Tre år etter, har ”European Court of Justice” besluttet å annullere beslutningen om å føre opp LTTE på EUs terrorliste. Dette fordi at LTTE de siste årene har blitt oppført på listen ulovlig. Retten fant at rådet for den Europeiske union, institusjonen som førte opp LTTE på denne listen, har brukt utilstrekkelige grunner for å gjøre det. For det første mente retten at rådet ikke burde ha brukt avgjørelser fra den Indiske regjeringen da de ikke kan brukes som grunnlag for å beskytte menneskerettighetene og rettighetene til forsvaret på samme måte de europeiske statene. For det andre mente retten at rådet feilaktig har laget en liste over hendelser som de har tilskrevet LTTE, som de har fått fra pressen og internett, istedenfor fra pålitelige kilder som har blitt sjekket. Rådet har fått tre måneder på å anke saken.

Dette er ikke en seier bare for LTTE, men for Eelam tamilere generelt. Denne avgjørelsen sier at vår kamp for frihet er legitim, vår kamp for frihet er rettferdig. Dette er vår første seier, og vi skal forsette å kjempe til vi når vårt ultimate mål, en egen nasjon, Tamil Eelam!

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-10/cp140138en.pdf