தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி (TNPF) தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்.

Saurce: Tamilnet