27.11.2014 வியாழக்கிழமை நோர்வே ஸ்தவங்கர் நகரில் மாவீரர்நாள் எழுச்சி நிகழ்வுகள் மிகச்நிறப்காக நடைபெற்றுள்ளது தேசத்தின் விடுதலைக்காக விதையாக வீழ்ந்தவரின் புனித நாளில் ஒன்று கூடிய மக்கள் சுடர் ஏற்றி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தியதோடு கலைவெளிப்பாடுகளையும் மாவீரமணிகளுக்கு காணிக்கையாக்கினர்.

image-0a059acac979fc0426962d91b12b92de7311dc240c0a09df763bfae6faaac901-Vimage-b6558d36711b75be714773279ee01ffebd63451c9745ac6efde8b151eac84ba4-V

image-0a830f1f6312d7137d99f8aaa5955ff91effbff2b02587b22296cda40c98e010-V

துரொண்கைம் நகரில் மாவீரர்நாள் நிகழ்வு சிறப்பாக இடம்பெற்றுள்ளது

unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3)