307451_104402203076244_1215199341_n

 

Maveerar Naal 2014; Tale til ungdommen

Kjære Unge!

November er den viktigste måneden i tamilenes historie. Måneden hvor vi hyller martyrene som døde for rettighetene til Tamilene, måneden hvor vi minnes de tusener av unge menn og kvinner som gav sine liv for å oppnå sin drøm, måneden som minner oss på å aldri gi opp håpet.

27.november markerer dagen den første martyren, Shankar annas liv gikk tapt for den Sri Lankesiske regjeringens brutalitet. I dag markeres datoen verden over av tamiler for å hedre alle de menn og kvinner som døde for vår frihet.

Vi kommer hit i dag i felleskap, vi kommer for å sørge over alle livene som har gått tapt, men vi kommer også hit i dag som stolte Eelam tamiler. Stolte over den styrke og mot våre egne har vist for at vi skal leve i frihet, stolte over deres kamp, stolte over deres lidenskap, men mest av alt stolte fordi vi er en del av noe så heltemodig.

Vi må sørge over livene som har gått tapt og smerten som vårt folk har måtte tåle, men vi må ikke la oss bli fortært av sorgen. Kampen vår begynner nå, det er nå vår tid å vise dem at deres kamp og tap av liv ikke var forgjeves, vi må vise dem takknemlighet og sørge for at saken de ga sine liv for, skal vinnes.

Jeg står her i dag som representant for TYO, en organisasjon som ser på det som sin plikt å videreføre kampen til martyrene. Ungdommer, la oss samle oss, la oss stå sammen, la oss kjempe. Et mål eller en drøm er ikke noe man oppnår på en dag, det er en prosess, det kreves tid, lojalitet og besluttsomhet, og dette skal vi oppnå sammen. Thalaivar sa i sin tale i 2008 at unge tamiler i diasporaen skal forsette kampen og vi skal ta dette inn i våre hjerter, stålsette oss og kjempe til vi har oppnådd vårt ultimate mål, Tamileelam!