UNGDOM SEMINAR 21 og 22. FEBRUAR
Ungdommer fra Norge, Danmark,Sverige og Finland  deltar.

 

 

Det vil bli en del foredrag og masse tid til å bli kjent med ungdommer fra hele Norden.
———————————————————————————————–
Husk å sette av både hele lørdagen (21.02.15) og hele søndagen (22.02.15) til ungdomsseminaret. D bli en del foredrag og masse tid til å bli kjent med ungdommer fra hele Norden.
Sted: Statsråd Mathiesens vei, 27 (Linderud SFO)
Tid: 21.02.15 og 22.02.15
(Fra 08:00 og utover)
Kjenner dere noen flere som vil være med, er det bare å kontakte oss.: 41141164 eller e-post
aravinthan3@gmail.com