Hvordan kan store datamengder brukes til å forbedre behandlingen for deg som pasient?

Kan databehandling hjelpe oss i kampen mot kreft?

Kan en app forhindre underernæring?

Den digitale hverdagen har større og større innflytelse på livene våre. Skaper det større avstand mellom deg som pasient og helsevesenet?

Dette er rett og slett en ypperlig måte å få med seg litt ny kunnskap på. Du trenger ikke være fagperson for å høste frukter av dette seminaret. Det er satt sammen for deg som synes medisin og helse er spennende – enkelt og greit.

Tid: Lørdag 7. mars  kl. 13 – 14.30

Sted: GamleFestsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47, Oslo

Program

1. Aktive eldre med apper

Foredragsholder: Professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn Hvordan kan helsepersonell, pasient, familie og frivillige samarbeide for å møte framtidas helseutfordringer? Hør hvordan prosjektet ACTIVE introduserte nettbrett med et tilpasset utvalg vanlige apper. Du får også vite hvordan prosjektet APPETITT fikk laget en app som kan forebygge underernæring blant eldre.

2. Tallene forteller hva som virker

Foredragsholder: Professor Odd Olai Aalen, Institutt for medisinske basalfag Medisinsk forskning produserer store mengder talldata. Analysert på riktig måte kan disse tallene kaste et bredt lys over medisinske problemstillinger: Hvordan endrer risiko for sykdom seg? Hvilke behandlinger er det som virker? Hva kan forebygge sykdom? Her får du servert noen eksempler på statistikkens rolle i å svare på disse spørsmålene.

3. Persontilpasset kreftbehandling

Foredragsholder: Postdoktor Hege Russnes, OUS Genforandringene i tusenvis av kreftsvulster blir nå kartlagt både nasjonalt og internasjonalt. Kreftbehandling som retter seg inn mot genforandringer i kreftsvulster kalles ”målrettet behandling”. Hva trenger vi av teknologi, kunnskap og ressurser for å kunne gjennomføre målrettet kreftbehandling? Hva betyr det for fremtidig kreftbehandling?

For mer info om seminaret kontakt: Ranjan.chrisanthar@gmail.com

Arrangør: Det medisinske fakultet, UiO