இணையஉறவுகளுக்குவணக்கம்,மாவீரர்வாரம் மற்றும் மாவீரர்நாளினை முன்னிட்டு எமது மண்ணுக்காக தமது இன்னுயிர்களை அர்பணித்த அந்த வீரமறவர்களை நினைவுகொள்ளும் முகமாக தமிழர்களாகியநாம் இந்தவாரம் முழுவதும் எமது Profile-Photo வில் எமது ஈழத்தின் தேசியமலராகிய கார்த்திகை பூவினையும், தமிழர்களது தேசியவர்ணங்களையும் அடையளப்படுத்தி ஏனையநாட்டவர்க்கும் இந்தநாளை அடையளப்படுத்துவோம்.

இதற்காக பிரத்தியேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட Profile Overlay Tools இதனைநீங்கள்பயன்படுத்தலாம்.
https://app.profileoverlays.com/tamils?q=tamils&by=1336306
(Click on “Start-Connect Facebook)

உங்களது நண்பர்களுக்கும் இதனை தெரிவியுங்கள்.

தமிழராய்ஒன்றிணைவோம்!