Anerkjenn tamilenes rett til et fritt land

side_1

  • Et av de mest brutale folkemord i det nye århundret fant sted 7 år tilbake (Mai 2009), mot tamiler i en øystat som kaller seg selv for ‘Sri Lanka’ – et navn som står for den ‘utvalgte’ eller ‘hellige’ øya og er basert på myten om den ‘ariske’ rasen i kombinasjon med en voldelig variant av en religion som ellers ansees å være fredelig. Denne varianten står også for folkemord mot rohingya-folket i Myanmar.
  • Folkemordet mot eelam tamiler (uttales ilam med lang i) fant sted til tross for at tamilene i eksil protesterte kontinuerlig og i massivt omfang over flere dager og ba det internasjonale samfunnet å gripe inn før det var for sent.
  • Under den siste fasen av folkemordskrigen angrep staten ‘Sri Lanka’ tamilske sivile mål med tungt artilleri, luftangrep med klasebomber i ‘safe zones’ som den Singalesiske staten selv hadde erklært. Tilgang til mat og medisin ble stanset. Vestlige stater, spesielt Norge, som var representert i Colombo og som var i god kontakt med tamilene i eksil og med den tamilske siden i hjemlandet, var fullstendig klar over hva som foregikk. Men de var ikke forberedt på å sette en stopper på folkemordet. Politiske interesser til New Delhi og Washington var blitt viktigere for dem enn skjebnen til statløse tamiler. Tamilene hadde ingen stats aktør som talerør for dem i det stat-sentriske internasjonale systemet.
  • FNs intern granskning konkluderte i 2012 at det var en ‘systemic failure’ fra FN systemet og innførte ‘Human Rights up Front’ initiativ for å sikre at en slik feil ikke skulle gjentas i fremtiden. Men, det tamilske folket fikk ingen beskyttelse eller rettferdighet i form av internasjonal granskning på krigsforbrytelser og folkemord.
  • Verdensmakter som Kina og USA som er opptatt av sine geo-strategiske interesser har utnyttet situasjonen på øya til å få strategisk tilgang i det indiske havet med å drive ‘diplomati‘ med folkemordstaten ‘Sri Lanka’.
  • Norge var en viktig aktør som hadde foretatt seg en offisiell tilrettelegger rolle i fredsprosessen som hadde startet i 2002. Dette ble i praksis en megler rolle, i følge Bergen-basert Chr. Michelsen Institutt (CMI), en av institusjonene som undersøkte den norske rollen i 2011. CMI forskere var av oppfatning at Norge burde ha trukket seg allerede i 2006.
  • Etter fysisk folkemord i 2009, har Colombo trappet opp et strukturelt og demografisk folkemord mot det tamilske hjemlandet med militarisering og kolonisering. Det som foregår nå er ‘Gazafisering’ av det okkuperte tamilske hjemlandet med hensikt å splitte den i to og tilintetgjøre dets demografiske kontiguitet.
  • Tamilene i Norge har større tro på det norske samfunnet enn det statlige utenrikspolitiske aktører som prioriterer agenda-sentriske diplomatiske relasjoner med andre stater som har geopolitiske og økonomiske interesser i det indiske havet.


Bakgrunn:

Eelam Tamilene i Norge har deltatt i 1. mai med vårt flagg og foreningsfane hvert år siden 1978. Med vår aktiv deltakelse uttrykker vi solidaritet med alle som kjemper mot enhver form for undertrykkelse både her til lands og i andre land.

Vi fordømmer alle former for religiøs krigføring og systematisk undertrykkelse som utføres av stater og grupper,  inklusiv de stater som står bak geopolitisk verdensdominans gjennom militære teser om såkalt “Clash of Civilisation”.

Tamiler har gjennom sin historie tilrettelagt flere religioner og fremstår som et sekulært samfunn.

Til tross for at vi taler et av verdens eldste og fortsatt levende språk og har et identifisert hjemland og alle andre sosioøkonomiske egenskaper som kvalifiserer oss som en nasjon og selv om vi har 2000 år-lang kontinuerlig litterærhistorie på lik nivå med kinesisk, persisk og arabisk, har vi ingen stat for å representere våre interesser i det internasjonale samfunnet. Vi lever i mange land uten et land for å representere våre interesser i det store internasjonale samfunnet.

Vi forstår at det er mange nasjoner som har betydelige mengder folk uten å kunne representere seg selv gjennom eksisterende stater. Det er ca 2000 folkegrupper i verden som kan betegne seg selv som nasjoner. Og vi forstår at alle disse ikke kan ha hver sin selvstendig stat. Men, det finnes bedre løsninger enn enhetsstater skapt under koloniale forhold.

Men i visse sammenheng er det bare selvstendig stat som kan være løsning for å sikre en folkegruppe eller en nasjon fra årtier lang okkupasjon og fysisk og strukturelt folkemord. Disse nasjonene er i kontinuerlig kamp for sin suverenitet da det er eneste måten å beskytte dem fra utryddelse.

Eelam tamiler er en folkegruppe som kommer fra et okkupert hjemland i Sør Asia hvor vi har blitt undertrykt, fordrevet fra og hvor vi har vært utsatt for den verste av alle forbrytelser, nemlig folkemord. På toppen av dette er det et strukturelt folkemord som fortsetter.

Folkemordet blir systematisk utført i flere former av øystaten som kaller seg selv ‘Sri Lanka’, noe som betyr ‘det hellige’ øya med en ekskluderende ideologi om ‘den utvalgte øya’. Ekskluderingskonsept kommer fra ekstreme theravada-buddhistiske munker og presteskapet som baseres på mytologiske narrasjoner fra ‘Mahavansa’. Denne øya skulle ivareta den ‘utvalgte’ folkegruppen som snakker et indoeuropeisk språk og påberoper seg selv å stamme fra den ariske rasen.

Den britiske kolonimakten skapte folkemordsøya Ceylon som enhetsstat etter å ha annektert vårt hjemland med de singalesiske i sør uten vår demokratisk mandat. Den politiske styringen ble overlevert til den singalesiske engelsk-talende eliten som var besatt av Mahavansa ideologien.

 

Kan demokrati brukes til å utføre folkemord?  Ja, definitivt. Over seks tiår har dette funnet sted på øya i flere former, gjennom pogromer rettet mot tamiler fra slutten av 50 tallet og frem til 80 tallet, deretter gjennom massakrer, krigføring og til slutt fysisk folkemord i mai 2009. Nå er det en sofistikert strukturelt folkemord som fortsetter i flere former, også gjennom midler fra andre land. Slikt har også demokrati blitt brukt som et skalkeskjul for å drive folkemord fra Guatamala, Kurdistan,  Øst-Timor og West Papua og frarøve folks deres suvernitet og selvbestemmelsesrett. Samtidig har også verdensmakter som USA brukt demokrati som et paradigme til å utføre regime-skifter, undertrykkelse og terror i Latin-Amerika og Midt-Østen.

Kan et folkemord foregå med støtte fra verdenssamfunnet også i den moderne tid?  Ja, absolutt. Mer enn 40 land har bidratt både direkte og indirekte i Colombos folkemord på eelam tamiler. Militarisering av tamilsk hjemland fortsetter med velsignelse fra alle disse land.

Kan stater som står bak krigsforbrytelser og folkemord gå ustraffet i internettets alder? Ja, de kan til og med bli hvitvasket for all kriminalitet hvis verdensmakter som USA, Kina og regionale makter som India, ønsker det. Staten ‘Sri Lanka’ har til og med fått velsignelse i FNs menneskrettighetsråd til å utføre granskning internt uten å ta det opp i en internasjonal domstol.

Hva slags rolle har den norske staten spilt i konflikten gjennom sitt fredsdiplomati?  Blant de fleste stater i Europa, er det Norge som har et moralsk ansvar, spesielt når det gjelder den katastrofale slutten i 2009.

Dette ansvaret kan ikke bli tilsidesatt ved å fremstille tamiler i Norge som et ‘modell’ innvandrere for integrasjon i Norge.

Tamiler som en folkegruppe har mye større tillit til den norske befolkningen og det sivile samfunnet i Norge enn stater som er opptatt av diplomati og stormaktspolitikk.

Journalister, akademikere og det sivile samfunnet i Norge bør være bekymret over den moderne ære og makt til den norske staten så vel som andre stater som er opptatt av strategiske farvann.

Vi er mot alle former for ekstremismer, inkludert den ekstremismen som krever tamilene å identifisere seg som ‘Sri Lankere’.

Eelam tamiler står i solidaritet med alle som kjemper mot rasisme, diskriminering og nasjonal undertrykkelse og all form for ekskludering.

Vis solidaritet med folk som ikke har stater å representere dem i det internasjonale systemet!

 

Fritt Tamil Eelam!