மே 1 உழைப்பாளர் நாளில் உரிமைக்காக எழுவோம் எமது இனத்தின் விடிவுக்காக அகவை பேதமின்றி தாயகமக்களின் போராட்டத்திற்கு வலுச்சேர்க்கும் முகமாக அனைவரும் அணிதிரள்வோம்.