23.09.17 அன்று நடைபெற்ற தியாகதீபம் திலீபன் நினைவும் சுதந்திரதாகம் எழுச்சி நிகழ்வில் தமிழீழ உணர்வாளரும் இயக்குனருமாகிய வ கௌதமன் அவர்கள் ஆற்றிய உரைSGA_0015

????????????????????????????????????

SGA_0057