தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கோரி ஐநா நோக்கிய கவனஈர்புப்பேரணி

இடம்:
ஜநா முன்றல் ஜெனீவா
காலம்: 12.03.2018 திங்கட்கிழமை
நேரம்: பிற்பகல் 14:00 மணியிலிருந்து மாலை 18:00 மணி வரை.

இப்பேரணிக்கு நோர்வேயிருந்தும் நாம் கலந்துகொண்டு வலுச்சேர்ப்போம் வாருங்கள்!

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கோரி ஐநா நோக்கிய மனிதநேய ஈருருளிப்பயணம் ஒன்றும்  பெல்ஜியம் நகரிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

ஆரம்பிக்கும் காலம் : 28.02.2018
நேரம் : 14:30 மணிக்கு
இடம் : ROND_POINT ROBERT SCHUMAN, 1000 Bruxelles, Belgique.

ஐநா நோக்கிய மனிதநேய ஈருருளிப்பயணம்தொடர்புகளுக்கு
பெல்ஜியம்: +32489761444


ஒழுங்கமைப்பு

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு நோர்வே

2018 geneva