மாவீரர்நாள் மண்டபத்திற்கான பிரயாண ஒழுங்குகள் 2019

வழித்தடம் 1 நேரம்
Holmlia (Linje 79) 11:40
Hauketo (linje 79) 11:42
Mortensrud – T 11:45
Ryen    (linje 70) 11:50
Bøler – T 11:55
Tveita (linje 79) 12:00
Haugerud – T 12:02
Trosterud krysset (linje 79) 12:13
Skedsmohallen 12:30

தொடர்புகளுக்கு: 458 01 618

வழித்தடம் 2 நேரம்
Tøyen gata (linje 37) 11:10
Tøyen kirke (linje 60) 11:13
Tøyen – T (linje 60) 11:15
Carl Berners plass – T(linje 21) 11:20
Helsfyr – T 11:26
Teisen krysset 11:29
Sinsen krysset 11:35
Aker sykehus (linje 31) 11:38
Bjerke  (linje 31) 11:40
Årvoll Senter 11:42
Stig (linje 31) 11:44
Tonsenhagen (linje 25, 31) 11:45
Linderud Senter (linje  25,31) 11:46
Veitvet (linje  22,25,31) 11:48
Kalbakken (linje 31,33) 11:49
Flan (linje 31,68) 11:50
Ammerud T 11:51
Ammerud Hellinga 11:52
Ammerud skole 11:53
Alundamveien 11:54
Huken 11:56
Grorud – T 12:00
Stovner – T 12:05
Skedsmohallen 12:30

தொடர்புகளுக்கு: 901 79 501


மாவீரர்நாள் நிகழ்வுகள் ஆரம்பம்
புதன்கிழமை, 27.11.2019, மதியம் 12.45 மணி
விலாசம்: Skedsmohallen,  Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm

பேருந்து மண்டபத்தில் இருந்து 18:30 மணிக்கு புறப்படும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.

MVN Busrute 2019