தமிழினவழிப்பாளன் கோத்தபாயா ராஐபக்சவின் ஸ்கொட்லாண்ட் வருகையை எதிர்த்து  நோர்வேயிலுள்ள பிரித்தானியத்தூதரகத்தின் முன்னால் கண்டனப் போராட்டம்.

நேரம்: 27.10.2021, புதன் பி. 14:00 – 15:00 மணி
இடம்: Thomas Heftyes g. 8, 0244 Oslo

ஒழுங்கமைப்பு: தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு

41A95A81-E176-43BA-9018-623FEF96AD8A