மே -18, தமிழின அழிப்பு நாள்

May18_Notice_2023_TYO_NCET

 

 

 

 

 

 

மே 18, தமிழின அழிப்புநாள்.

மனிதச்சங்கிலிப்போராட்டமும் நினைவு வணக்க நிகழ்வும்.