நோர்வே தமிழச் சங்கத்தின் வருடாந்த மெய்வல்லுனர்போட்டிகள் எதிர்வரும் 15ம், 16ம் திகதிகளில் காலை 09:00 மணிமுதல் Skedsmohallen, Lillestrøm மைதானத்தில் நடைபெறும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகிறோம்.