முள்ளிவாய்க்கால் மரம்

தமிழீழத்தில் பல்லாண்டுகளாக நடைபெற்ற தமிழின அழிப்பின் உச்சமான  மே-18 தமிழின அழிப்புநாள் நினைவாக “முள்ளிவாய்க்கால் மரம்” இன்று 18 மே 2023 ஒஸ்லோவில் நாட்டப்பட்டது.

20230518_131321  20230518_131309

மரநாட்டு நிகழ்வில் முள்ளிவாய்கால் கஞ்சியும் வழங்கப்பட்டது.

20230518_124004