வணக்கம்!

மாவீரர் நாள் நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள, மாணவர்கள் பாடசாலைகளில் அனுமதி பெறுவதற்காக இந்த கடிதம் இங்கே தரவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இக்கடிதத்தை நீங்கள் இங்கே தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்.

Last ned her:
Søknad om gyldig fravær 27.november-2018 Søknad om gyldig fravær 27.november-2018

Gyldigfravær 2018